Loteri 4D

Dikuasakan oleh Lucky 7

Bayaran (Tunai)

4D

Besar Kecil Bom
Harga 1 1 1
Pertama 4200 5500 9000
Kedua 1250 2500 9000
Ketiga 650 1300 9000
Istimewa 250 900
Trofi 80 900

3D

ABC A
Harga 1 1
Pertama 280 840
Kedua 280
Ketiga 280
Istimewa
Trofi

2D

ABC A
Harga 1 1
Pertama 20 60
Kedua 20
Ketiga 20
Istimewa
Trofi
5D 6D
Pertama 15000 125000
Kedua 5000 3800
Ketiga 3000 380
Keempat 500 38
Kelima 20 6
Keenam 5

Bayaran (BP)

4D

Besar Kecil Bom
Harga 1 1 1
Pertama 300 350 600
Kedua 100 200 600
Ketiga 50 100 600
Istimewa 20 60
Trofi 6 60

3D

ABC A
Harga 1 1
Pertama 21.5 64.5
Kedua 21.5
Ketiga 21.5
Istimewa
Trofi

2D

ABC A
Harga 1 1
Pertama 2 6
Kedua 2
Ketiga 2
Istimewa
Trofi
5D 6D
Pertama 1500 10000
Kedua 500 300
Ketiga 300 30
Keempat 50 3
Kelima 2 0.4
Keenam 0.5

Tetapan BP

Cara Bertaruh Super 6D